Πολιτική απορρήτου

Με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποδέχεστε τις αρχές που περιέχονται στην πολιτική απορρήτου που έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο. Ο παρόν ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.

Η LINK Mobility Poland sp. z o.o. ενεργεί με σεβασμό στο δικαίωμα του κάθε ατόμου να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του. Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται από τους χρήστες και εξηγεί και ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση τους.

Η LINK Mobility Poland sp. z o.o. δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία των μεταδιδόμενων δεδομένων και συμφωνεί να λάβει μέτρα για την αποτροπή παρεμβολής τρίτων στα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των υποκειμένων των δεδομένων. Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην επόμενη ενότητα.

Η LINK Mobility Poland sp. z o.o. είναι μια πολωνική εταιρεία με έδρα το Gliwice της Πολωνίας. Η Πολωνία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε σε εφαρμογή την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με τον Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Νόμος της 29ης Αυγούστου 1997). Κάθε Ευρωπαϊκή χώρα διαθέτει δικό της Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει την ανωτέρω οδηγία και παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των νόμων για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών, αυτές οι διαφορές είναι επουσιώδεις.

Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ επιτρέπεται βάσει του Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε χώρας (όπως στο άρθρο 31 του Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Πολωνίας). Τυπικές δηλώσεις αυτής της μορφής περιέχονται στους όρους χρήσης του ιστότοπου smsapi.com.

Η LINK Mobility Poland sp. z o.o. έχει καταχωρήσει τα σύνολα δεδομένων της στον Πολωνό Γενικό Επιθεωρητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων.

Η LINK Mobility Poland sp. z o.o. έχει εφαρμόσει πολιτική ασφάλειας και διατηρεί τα δεδομένα σε ασφαλή κέντρα δεδομένων επιπέδου III που βρίσκονται στην Πολωνία.

Διαχειριστής των δεδομένων που συλλέγονται είναι η LINK Mobility Poland sp. z o.o., με έδρα το Gliwice, ul. Toszecka 101, ΠΟΛΩΝΙΑ, με ΑΦΜ: PL9691566736.

Όταν εγγράφεστε στο σύστημά μας, θα σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης (τιμολόγηση) και μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Σημείωση απορρήτου icon

Σημείωση απορρήτου

μέγεθος: ~200 kB

Λήψη
Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων icon

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων

μέγεθος: ~100 kB

Λήψη

Δωρεάν εγγραφή

Εγγραφείτε σε 30 δευτερόλεπτα και αποκτήστε τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν δοκιμαστικών SMS!

Εγγραφείτε Δωρεάν