Δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες

Η συλλογή απόψεων μέσω ερευνών SMS, καθώς και η δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω SMS είναι πολύ γρήγορη, βολική και μπορεί να δώσει ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία. Το μόνο πράγμα που χρειάζεστε είναι ένας εικονικός αριθμός κινητού τηλεφώνου για να λάβετε τις αναλύσεις από το σύνολο των πελατών σας.

Ακούστε τη φωνή των πελατών σας. Λάβετε απαντήσεις στον Πίνακα πελατών για να έχετε άμεση ανατροφοδότηση και ανεκτίμητες γνώμες μέσω ερευνών SMS.

Χρήση προθεμάτων

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό λήψης για 2 ή περισσότερες ψηφοφορίες/έρευνες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόθεμα για να αναγνωρίζετε για ποια ψηφοφορία/έρευνα εστάλη η απάντηση. Το πρόθεμα πρέπει να προστεθεί μπροστά από κάθε απάντηση σε όλες τις δυνατές απαντήσεις, π.χ.: για το πρόθεμα M1 και την απάντηση «Ναι», το σύστημα θα αποδεχτεί μηνύματα με περιεχόμενο: «M1.ΝΑΙ» ή «Μ1 ΝΑΙ». Μπορείτε να προσθέσετε απεριόριστο αριθμό απαντήσεων και όλες οι απαντήσεις που δεν έχουν οριστεί θα επισημανθούν ως «άλλες»

Πώς σας φαίνεται η αναφορά;

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στον πίνακα SMSAPI, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας λεπτομερούς έκθεσης που περιέχει τον ακριβή αριθμό των απαντήσεων και το ποσοστό (π.χ. ΝΑΙ - 75%, ΟΧΙ - 25%).

Η δυνατότητα δημοσκόπησης και ψηφοφορίας σάς επιτρέπει να παρακινήσετε τους πελάτες συμμετέχουν στην ανάπτυξη της μάρκας σας. Η επιχείρησή σας θα γίνει πιο ανθρωποκεντρική καθώς η γνώμη των πελατών θα έχει σημασία. Αφού το ρυθμίσετε, μπορείτε να το ξεχάσετε, και όταν έρθει η στιγμή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της αναφοράς για την έρευνα ή την ψηφοφορία.

Stand with surveys and voting feature at SMSAPI

Χαρακτηριστικά:

Δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες

Η συλλογή απόψεων μέσω ερευνών SMS, καθώς και η δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω SMS είναι πολύ γρήγορη, βολική και μπορεί να δώσει ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία. Το μόνο πράγμα που χρειάζεστε είναι ένας εικονικός αριθμός κινητού τηλεφώνου για να λάβετε τις αναλύσεις από το σύνολο των πελατών σας.

Ακούστε τη φωνή των πελατών σας. Λάβετε απαντήσεις στον Πίνακα πελατών για να έχετε άμεση ανατροφοδότηση και ανεκτίμητες γνώμες μέσω ερευνών SMS.

Χρήση προθεμάτων

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό λήψης για 2 ή περισσότερες ψηφοφορίες/έρευνες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόθεμα για να αναγνωρίζετε για ποια ψηφοφορία/έρευνα εστάλη η απάντηση. Το πρόθεμα πρέπει να προστεθεί μπροστά από κάθε απάντηση σε όλες τις δυνατές απαντήσεις, π.χ.: για το πρόθεμα M1 και την απάντηση «Ναι», το σύστημα θα αποδεχτεί μηνύματα με περιεχόμενο: «M1.ΝΑΙ» ή «Μ1 ΝΑΙ». Μπορείτε να προσθέσετε απεριόριστο αριθμό απαντήσεων και όλες οι απαντήσεις που δεν έχουν οριστεί θα επισημανθούν ως «άλλες»

Πώς σας φαίνεται η αναφορά;

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στον πίνακα SMSAPI, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας λεπτομερούς έκθεσης που περιέχει τον ακριβή αριθμό των απαντήσεων και το ποσοστό (π.χ. ΝΑΙ - 75%, ΟΧΙ - 25%).

Η δυνατότητα δημοσκόπησης και ψηφοφορίας σάς επιτρέπει να παρακινήσετε τους πελάτες συμμετέχουν στην ανάπτυξη της μάρκας σας. Η επιχείρησή σας θα γίνει πιο ανθρωποκεντρική καθώς η γνώμη των πελατών θα έχει σημασία. Αφού το ρυθμίσετε, μπορείτε να το ξεχάσετε, και όταν έρθει η στιγμή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της αναφοράς για την έρευνα ή την ψηφοφορία.

Stand with surveys and voting feature at SMSAPI

Δωρεάν εγγραφή

Εγγραφείτε σε 30 δευτερόλεπτα και αποκτήστε τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν δοκιμαστικών SMS!

Εγγραφείτε Δωρεάν