Πολυμεσικό SMS

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την επισύναψη πρόσθετων μέσων στο SMS, π.χ. φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία PDF. Όλα τους αποθηκεύονται στους διακομιστές της SMSAPI.

Οι εκστρατείες με εμπλουτισμένο περιεχόμενο πολυμέσων δίνουν πολλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης στους χρήστες με τις ληφθείσες πληροφορίες ή τη διαφήμιση.

Το εμπλουτισμένο περιεχόμενο πολυμέσων βασίζεται στην υπηρεσία σύντομων συνδέσμων cut.li που διαθέτει το SMS. Όταν κάνει κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο ο παραλήπτης θα κατευθυνθεί σε οποιοδήποτε μέσο έχετε επισυνάψει (το αρχείο θα φιλοξενείται στο διακομιστή μας). Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι σε ενιαία μορφή (π.χ. cut.li/shop) ή να δημιουργείται ξεχωριστά για κάθε παραλήπτη (π.χ. cut.li/xyz).

Η αποστολή SMS με ξεχωριστό σύνδεσμο cut.li σάς δίνει τη δυνατότητα να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας SMS. Η αναφορά για το εμπλουτισμένο με περιεχόμενο πολυμέσων SMS περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • ώρα και ημερομηνία κλικ συνδέσμου,

  • συσκευή και λειτουργικό σύστημα παραλήπτη,

  • πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε.

Example of the Rich Media messages

Χαρακτηριστικά:

Πολυμεσικό SMS

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την επισύναψη πρόσθετων μέσων στο SMS, π.χ. φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία PDF. Όλα τους αποθηκεύονται στους διακομιστές της SMSAPI.

Οι εκστρατείες με εμπλουτισμένο περιεχόμενο πολυμέσων δίνουν πολλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης στους χρήστες με τις ληφθείσες πληροφορίες ή τη διαφήμιση.

Το εμπλουτισμένο περιεχόμενο πολυμέσων βασίζεται στην υπηρεσία σύντομων συνδέσμων cut.li που διαθέτει το SMS. Όταν κάνει κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο ο παραλήπτης θα κατευθυνθεί σε οποιοδήποτε μέσο έχετε επισυνάψει (το αρχείο θα φιλοξενείται στο διακομιστή μας). Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι σε ενιαία μορφή (π.χ. cut.li/shop) ή να δημιουργείται ξεχωριστά για κάθε παραλήπτη (π.χ. cut.li/xyz).

Η αποστολή SMS με ξεχωριστό σύνδεσμο cut.li σάς δίνει τη δυνατότητα να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας SMS. Η αναφορά για το εμπλουτισμένο με περιεχόμενο πολυμέσων SMS περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • ώρα και ημερομηνία κλικ συνδέσμου,

  • συσκευή και λειτουργικό σύστημα παραλήπτη,

  • πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε.

Example of the Rich Media messages

Δωρεάν εγγραφή

Εγγραφείτε σε 30 δευτερόλεπτα και αποκτήστε τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν δοκιμαστικών SMS!

Εγγραφείτε Δωρεάν