Προγραμματισμός SMS

Σχεδιάστε τα κείμενα για τα μελλοντικά SMS έτσι ώστε να είστε πάντα έτοιμοι

Η δυνατότητα σχεδιασμού των εκστρατειών εκ των προτέρων συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα και σας εξοικονομεί χρόνο. Θεωρούμε τον χρόνο σας τόσο σημαντικό όσο κι εσείς και γι' αυτό το λόγο μπορείτε να προγραμματίσετε τα μηνύματα SMS – να ορίσετε την ημερομηνία αποστολής και θα παραδώσουμε τα μηνύματά σας ακριβώς τη στιγμή που το επιθυμείτε.

Αξιοποιήστε τον χρόνο σας. Σχεδιάστε την εκστρατεία SMS εκ των προτέρων για να εξοικονομήσετε χρόνο και να δεσμεύσετε τη θέση σας στη σειρά έτσι ώστε να μην καθυστερήσουν ποτέ τα μηνύματά σας.

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας
Η SMSAPI θέτει το μήνυμά σας στην ουρά αναμονής
Το μήνυμα παραδίδεται ακριβώς στην επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα

Χαρακτηριστικά:

Προγραμματισμός SMS

Σχεδιάστε τα κείμενα για τα μελλοντικά SMS έτσι ώστε να είστε πάντα έτοιμοι

Η δυνατότητα σχεδιασμού των εκστρατειών εκ των προτέρων συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα και σας εξοικονομεί χρόνο. Θεωρούμε τον χρόνο σας τόσο σημαντικό όσο κι εσείς και γι' αυτό το λόγο μπορείτε να προγραμματίσετε τα μηνύματα SMS – να ορίσετε την ημερομηνία αποστολής και θα παραδώσουμε τα μηνύματά σας ακριβώς τη στιγμή που το επιθυμείτε.

Αξιοποιήστε τον χρόνο σας. Σχεδιάστε την εκστρατεία SMS εκ των προτέρων για να εξοικονομήσετε χρόνο και να δεσμεύσετε τη θέση σας στη σειρά έτσι ώστε να μην καθυστερήσουν ποτέ τα μηνύματά σας.

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας
Η SMSAPI θέτει το μήνυμά σας στην ουρά αναμονής
Το μήνυμα παραδίδεται ακριβώς στην επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα

Δωρεάν εγγραφή

Εγγραφείτε σε 30 δευτερόλεπτα και αποκτήστε τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν δοκιμαστικών SMS!

Εγγραφείτε Δωρεάν