Λοιπά χαρακτηριστικά

Αποστολή SMS σε περιοδική βάση

Το χαρακτηριστικό αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο σε προκαθορισμένους παραλήπτες σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Είναι μια ιδανική λύση για τις εσωτερικές επικοινωνίες μιας εταιρείας – π.χ. ως υπενθύμιση μιας σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται σε περιοδική βάση.

Μεγάλα μηνύματα

Μην ανησυχείτε αν το μέγεθος του μηνύματός σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες.

Σήμερα τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερο περιεχόμενο SMS που δημιουργήθηκε από πολυάριθμα τμήματα και να παραληφθεί ως ένα μήνυμα. Η πλατφόρμα μας έχει τη δυνατότητα για αποστολές μηνυμάτων SMS έως και 918 χαρακτήρων (6 τμήματα SMS). Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες ή ειδοποιήσεις ή να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες σε κωδικοποίηση UTF-8 (η χρήση αυτού του τύπου μειώνει τον αριθμό των χαρακτήρων από 160 σε 70 ανά μήνυμα).

Αναφορές με στατιστικά

Η προετοιμασία και η εκτέλεση μιας εκστρατείας SMS είναι μόνο το ήμισυ της όλης διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης να μάθετε αν η εκστρατεία σας ήταν επιτυχής ή όχι. Ελέγξτε όλα τα απαραίτητα ποσοστά που συλλέγονται σε ένα φύλλο.

Γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια εκστρατεία μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά. Εκεί θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

  • στατιστικές αναφορών παράδοσης
  • λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία.

Επιπλέον – με χρήση του σύντομου συνδέσμου Cut.li έχετε τη δυνατότητα για ωριαία στατιστικά κλικ σε συνδέσμους και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης. Μάθετε περισσότερα για την εισαγωγή σύντομων συνδέσμων εδώ.

Πρότυπα μηνυμάτων

Προετοιμάστε και αποθηκεύστε επαναλαμβανόμενα κείμενα, προκειμένου να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προκαθορίσετε περιεχόμενο του Πίνακα και να το χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζεστε.

Χαρακτηριστικά:

Λοιπά χαρακτηριστικά

Αποστολή SMS σε περιοδική βάση

Το χαρακτηριστικό αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο σε προκαθορισμένους παραλήπτες σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Είναι μια ιδανική λύση για τις εσωτερικές επικοινωνίες μιας εταιρείας – π.χ. ως υπενθύμιση μιας σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται σε περιοδική βάση.

Μεγάλα μηνύματα

Μην ανησυχείτε αν το μέγεθος του μηνύματός σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες.

Σήμερα τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερο περιεχόμενο SMS που δημιουργήθηκε από πολυάριθμα τμήματα και να παραληφθεί ως ένα μήνυμα. Η πλατφόρμα μας έχει τη δυνατότητα για αποστολές μηνυμάτων SMS έως και 918 χαρακτήρων (6 τμήματα SMS). Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες ή ειδοποιήσεις ή να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες σε κωδικοποίηση UTF-8 (η χρήση αυτού του τύπου μειώνει τον αριθμό των χαρακτήρων από 160 σε 70 ανά μήνυμα).

Αναφορές με στατιστικά

Η προετοιμασία και η εκτέλεση μιας εκστρατείας SMS είναι μόνο το ήμισυ της όλης διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης να μάθετε αν η εκστρατεία σας ήταν επιτυχής ή όχι. Ελέγξτε όλα τα απαραίτητα ποσοστά που συλλέγονται σε ένα φύλλο.

Γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια εκστρατεία μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά. Εκεί θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

  • στατιστικές αναφορών παράδοσης
  • λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία.

Επιπλέον – με χρήση του σύντομου συνδέσμου Cut.li έχετε τη δυνατότητα για ωριαία στατιστικά κλικ σε συνδέσμους και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης. Μάθετε περισσότερα για την εισαγωγή σύντομων συνδέσμων εδώ.

Πρότυπα μηνυμάτων

Προετοιμάστε και αποθηκεύστε επαναλαμβανόμενα κείμενα, προκειμένου να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προκαθορίσετε περιεχόμενο του Πίνακα και να το χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζεστε.

Δωρεάν εγγραφή

Εγγραφείτε σε 30 δευτερόλεπτα και αποκτήστε τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν δοκιμαστικών SMS!

Εγγραφείτε Δωρεάν