Εξατομίκευση

Αν η βάση δεδομένων περιέχει εκτός από αριθμούς τηλεφώνου και άλλα δεδομένα (π.χ., επώνυμο, ηλικία, πόλη κλπ.), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις παραμέτρους για να εξατομικεύσετε τα μηνύματα SMS.

Η εξατομίκευση ήταν πάντα ένα ουσιαστικό μέρος κάθε δραστηριότητας μάρκετινγκ. Όχι μόνο σας επιτρέπει να στοχεύσετε τις προτιμήσεις του ατόμου, και το σωστό κοινό αλλά επίσης να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση και το ποσοστό μετατροπής.

Για την εφαρμογή προσωποποίησης SMS, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες παραμέτρους στο περιεχόμενο του SMS. Οι παράμετροι χρησιμοποιούνται για να αντλήσουν τις κατάλληλες τιμές από τη βάση δεδομένων οι οποίες θα προστεθούν αυτόματα στο περιεχόμενο των SMS.

Τι άλλο;

Αν τα ονόματα στη βάση δεδομένων δεν ξεκινούν με κεφαλαίο, μπορείτε να τα διορθώσετε εύκολα με την παράμετρο [%first_name:capital%]. Το σύστημα θα εξασφαλίσει ότι κάθε όνομα έχει μια έγκυρη εγγραφή. Στην ουσία το όνομα «μιχάλης» θα αντικατασταθεί με το «Μιχάλης». Οι πρόσθετες επιλογές παραμέτρων περιγράφονται στο Ταμπλό.

SMSAPI SMS Gateway on mobile devices

Χαρακτηριστικά:

Εξατομίκευση

Αν η βάση δεδομένων περιέχει εκτός από αριθμούς τηλεφώνου και άλλα δεδομένα (π.χ., επώνυμο, ηλικία, πόλη κλπ.), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις παραμέτρους για να εξατομικεύσετε τα μηνύματα SMS.

Η εξατομίκευση ήταν πάντα ένα ουσιαστικό μέρος κάθε δραστηριότητας μάρκετινγκ. Όχι μόνο σας επιτρέπει να στοχεύσετε τις προτιμήσεις του ατόμου, και το σωστό κοινό αλλά επίσης να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση και το ποσοστό μετατροπής.

Για την εφαρμογή προσωποποίησης SMS, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες παραμέτρους στο περιεχόμενο του SMS. Οι παράμετροι χρησιμοποιούνται για να αντλήσουν τις κατάλληλες τιμές από τη βάση δεδομένων οι οποίες θα προστεθούν αυτόματα στο περιεχόμενο των SMS.

Τι άλλο;

Αν τα ονόματα στη βάση δεδομένων δεν ξεκινούν με κεφαλαίο, μπορείτε να τα διορθώσετε εύκολα με την παράμετρο [%first_name:capital%]. Το σύστημα θα εξασφαλίσει ότι κάθε όνομα έχει μια έγκυρη εγγραφή. Στην ουσία το όνομα «μιχάλης» θα αντικατασταθεί με το «Μιχάλης». Οι πρόσθετες επιλογές παραμέτρων περιγράφονται στο Ταμπλό.

SMSAPI SMS Gateway on mobile devices

Δωρεάν εγγραφή

Εγγραφείτε σε 30 δευτερόλεπτα και αποκτήστε τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν δοκιμαστικών SMS!

Εγγραφείτε Δωρεάν