Λογαριασμοί Πολλαπλών Χρηστών

Ένας λογαριασμός – συνεργασία πολλών ατόμων

Η κοινή χρήση ενός λογαριασμού για την πραγματοποίηση και τον έλεγχο σε εκστρατείες SMS σε συνεργασία με συναδέλφους δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης για όλους. Η διεπαφή Ιστού σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε υπολογαριασμούς και να μοιραστείτε το υπόλοιπο των μονάδων από έναν κύριο λογαριασμό.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν απεριόριστο αριθμό υποχρηστών με διάφορα επίπεδα προσβασιμότητας και δικαιωμάτων και να διαχειριστείτε το ιστορικό των δραστηριοτήτων. Μπορείτε να ελέγχετε κάθε ενέργεια από έναν κύριο λογαριασμό και να δώσετε τη δυνατότητα στους συνεργάτες σας να δημιουργήσουν τις δικές τους εκστρατείες.

Μπορείτε να προσθέσετε νέους υποχρήστες και να ορίσετε παραμέτρους όπως:

 • πιστωτικό όριο – πόσες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κύριο λογαριασμό,
 • όριο ανανέωσης – αριθμό μονάδων που θα ορίζονται αυτόματα ως το πιστωτικό όριο κάθε 1η του μήνα,
 • πρόσβαση στη βάση δεδομένων επαφών – μπορείτε να δώσετε πρόσβαση σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων επαφών ή σε ορισμένες ομάδες. Υπάρχει δυνατότητα να ορίσετε δικαιώματα:
  • περιορισμένη πρόσβαση – ο υποχρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει SMS αλλά δεν θα μπορεί να δει τους αριθμούς στη βάση δεδομένων επαφών ή τις αναφορές.
  • πλήρης πρόσβαση – ο λογαριασμός έχει πλήρη πρόσβαση στους αριθμούς σε επιλεγμένες ομάδες (επεξεργασία, αποστολή και διαγραφή).
 • πρόσβαση στο όνομα αποστολέα – ο υποχρήστης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει επιλεγμένα ονόματα αποστολέα για την αποστολή SMS.

Χαρακτηριστικά:

Λογαριασμοί Πολλαπλών Χρηστών

Ένας λογαριασμός – συνεργασία πολλών ατόμων

Η κοινή χρήση ενός λογαριασμού για την πραγματοποίηση και τον έλεγχο σε εκστρατείες SMS σε συνεργασία με συναδέλφους δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης για όλους. Η διεπαφή Ιστού σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε υπολογαριασμούς και να μοιραστείτε το υπόλοιπο των μονάδων από έναν κύριο λογαριασμό.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν απεριόριστο αριθμό υποχρηστών με διάφορα επίπεδα προσβασιμότητας και δικαιωμάτων και να διαχειριστείτε το ιστορικό των δραστηριοτήτων. Μπορείτε να ελέγχετε κάθε ενέργεια από έναν κύριο λογαριασμό και να δώσετε τη δυνατότητα στους συνεργάτες σας να δημιουργήσουν τις δικές τους εκστρατείες.

Μπορείτε να προσθέσετε νέους υποχρήστες και να ορίσετε παραμέτρους όπως:

 • πιστωτικό όριο – πόσες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κύριο λογαριασμό,
 • όριο ανανέωσης – αριθμό μονάδων που θα ορίζονται αυτόματα ως το πιστωτικό όριο κάθε 1η του μήνα,
 • πρόσβαση στη βάση δεδομένων επαφών – μπορείτε να δώσετε πρόσβαση σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων επαφών ή σε ορισμένες ομάδες. Υπάρχει δυνατότητα να ορίσετε δικαιώματα:
  • περιορισμένη πρόσβαση – ο υποχρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει SMS αλλά δεν θα μπορεί να δει τους αριθμούς στη βάση δεδομένων επαφών ή τις αναφορές.
  • πλήρης πρόσβαση – ο λογαριασμός έχει πλήρη πρόσβαση στους αριθμούς σε επιλεγμένες ομάδες (επεξεργασία, αποστολή και διαγραφή).
 • πρόσβαση στο όνομα αποστολέα – ο υποχρήστης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει επιλεγμένα ονόματα αποστολέα για την αποστολή SMS.

Δωρεάν εγγραφή

Εγγραφείτε σε 30 δευτερόλεπτα και αποκτήστε τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν δοκιμαστικών SMS!

Εγγραφείτε Δωρεάν